janman on 26 lutego 2013

 

zródło informacji: http://www.ceo.org.pl/pl/ok/news/skarbiec-ok

janman on 16 grudnia 2011

W piątek 09.12.2011 roku uczniowie  klas od „O” do „VI” wraz z wychowawcami  zaprezentowali na sali gimnastycznej plakaty  pt „Jak pomagam” . Wszystkie były bardzo wymowne i starannie wykonane. Uczniowie zaprezentowali w nich przy pomocy obrazów co można zrobić dla innych ludzi, zwierząt. Pan Dyrektor, który pomimo licznych obowiązków aktywnie uczestniczył w naszych działaniach podsumował że „iskierka  niesienia pomocy,  roznieciła ogromny pożar w naszych sercach i mamy nadzieję że pozostaną one gorące przez cały rok, a idea bezinteresownej pomocy potrzebującym będzie realizowana nie tylko od święta, ale na co dzień zakorzeni się w naszych umysłach i świadomości”.  Wszystkie plakaty zajęły równorzędne I miejsce a Pani Anna Stawiarska wręczyła wszystkim klasom  słodkie upominki prosząc o pamiętanie o tych którzy potrzebują pomocy.

Podczas naszej tygodniowej akcji pojawiały się uśmiech zadowolenia i łzy wzruszenia, a cała społeczność naszej szkoły oraz uczniowie zaproszonych szkół zjednoczyli się we wspólnym działaniu na rzecz niesienia pomocy, przyjaźni, szacunku i współczucia. Ten tydzień był doskonałą lekcją życia, która na pewno zaprocentuje dla innych i dla nas samych.

Dziękujemy Panu Janowi Wołochowi, który umożliwił w swoich sklepach wystawienie pudełek do których mieszkańcy Miechowa mogli wkładać produkty dla potrzebujących oraz czuwającej nad tą zbiórką Pani Annie Dudzik,  a także Państwu Stachurom właścicielom sklepu  na ulicy Sienkiewicza ,którzy również włączyli się w naszą akcję pomocy oraz uczniom, rodzicom, dyrekcji i nauczycielom naszej szkoły za aktywne włączenie się w zbiórkę produktów żywnościowych, artykułów przemysłowych, zabawek i książek które w postaci paczek świątecznych zostaną przekazane potrzebującym rodzinom z naszego terenu.

Koordynator akcji Monika Bierowiec

janman on 16 grudnia 2011

08.12.2011 roku odbyło się spotkanie integracyjne naszych uczniów z dziećmi  ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zagorzycach, które przyjechały do nas pod opieką wychowawcy Pani Marty Jarno.

Warsztaty plastyczno-muzyczne  przygotowały i  przeprowadziły Pani Monika Bierowiec i Pani Lidia Gola. Uczniowie obydwu szkół wykonywali prace plastyczne i uczyli się piosenek w miłej atmosferze opowiadali o sobie i swoich zainteresowaniach. Na zakończenie cała społeczność szkolna spotkała się przy choince gdzie uczestnicy warsztatów zaprezentowali wykonane prace plastyczne oraz przy akompaniamencie instrumentów odśpiewali piosenki. Mikołaj znów zawitał do naszej szkoły i wręczył gościom z Zagorzyc paczki ze słodyczami. Fundusze na te słodkie upominki pochodziły ze zbiórki pieniędzy wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Materiały plastyczne na warsztaty ufundowała Spółdzielnia Uczniowska „Kubuś”  działająca pod opieką Pani Dominiki Podymy. Radość obdarowanych i darczyńców utwierdziła nas w celowości takiej akcji.

janman on 16 grudnia 2011

W dniu 6 grudnia w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli odbyło się  spotkanie uczniów i rodziców z Mikołajem.

Podczas mikołajek swoje umiejętności aktorskie prezentowali uczniowie oddziału przedszkolnego w montażu słowno- muzycznym przygotowanym pod kierunkiem wychowawcy. Dostojny Mikołaj z długą brodą, który śledził całą uroczystość odpoczywając  przy szklance mleka i ciasteczkach z wielką przyjemnością wręczył uczniom prezenty, a uśmiech na dziecięcych buziach wyrażał ogromną radość jaką  sprawiła im ta uroczystość. Spotkanie  zostało poprzedzone wspólnym przygotowaniem paczek  przez rodziców uczniów SP w Bukowskiej Woli.

Na zakończenie  Pani Dominika Podyma, która przygotowała tę uroczystość  ogłosiła  zbiórkę produktów żywnościowych, zabawek, książek dla potrzebujących  oraz  datków pieniężnych za które zakupione zostały paczki Mikołajowe dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zagorzycach.

janman on 15 grudnia 2011

W tym roku Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli włączyła się  w akcję Tydzień Wolontariatu organizowaną w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy” jako ogólnopolskie wydarzenie propagujące ideę wolontariatu w szkole. Na  inaugurację akcji 05.12.2011roku zaproszona została młodzież z LO w Miechowie.

Spotkanie rozpoczęło się obejrzeniem znanej wszystkim bajki H. CH Andersena pt „ Dziewczynka z zapałkami”, której interpretację przygotowały uczennice LO Klaudia Bierowiec i Karolina Strój. „ Okrutnie kończą się te bajki  o ludzkich sercach bez miłości, są jak pudełka od zapałek nigdy w nich ciepło nie zagości” zabrzmiało ostatnie zdanie przedstawienia. Lecz wszyscy zebrani na sali uczniowie zgodnie uznali , że chcą zmienić zakończenie tej bajki na szczęśliwe. Uczennice LO Ewelina Molenda, Marta Nowak i Sylwia Piotrowska w dalszej części spotkania pokazały, że jest to możliwe. Barwnie opowiedziały zebranym o tym, czym jest wolontariat i jakie działania podejmowanie były na świecie i w Polsce w przeszłości i dzisiaj. Interesująco opowiadały o swoim zaangażowaniu i pracy społecznej dla innych. Jak ogromne zainteresowanie wzbudziły wśród zebranych świadczyła lawina pytań, którą zasypali ich uczniowie. Następnie   dyrektor oraz przedstawiciele z każdej klasy wraz z wychowawcami wylosowali cukierki z niespodzianką- zadaniem do wykonania,  aby rozpocząć „Tydzień Wolontariatu”. Cukierki łańcuszki pomocy zostały przekazane wszystkim uczniom w szkole. Na zakończenie prowadząca spotkanie Monika Bierowiec ogłosiła  konkurs na wykonanie klasowego plakatu pod hasłem „Jak pomagamy” oraz wszyscy wspólnie nauczyli się i odśpiewali piosenkę „Chodź pomaluj mój świat”

janman on 1 grudnia 2011

W Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli

Bierzemy udział w Tygodniu Wolontariatu – ogólnopolskim wydarzeniu organizowanym po raz trzeci w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy”.

Chcemy pokazać, co dobrego robi  szkoła dla innych i zachęć w ten sposób uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lokalną społeczność do zaangażowania w wolontariat.

Zapraszamy do organizacji Tygodnia Wolontariatu rodziców oraz swoich sąsiadów – szkoły i lokalne środowiska.

5.12.2011 – 09.12.2012 rok

05.12 poniedziałek: Odczyt na temat wolontariatu w Polsce i na świecie, spotkanie z wolontariuszami z LO im T. Kościuszki w Miechowie. Inscenizacja bajki pt. „Dziewczynka z zapałkami” Ogłoszenie konkursu plastycznego dla uczniów SP w Bukowskiej Woli pt: „Pomagam”. Rozpropagowanie akcji „Dary dla potrzebujących” w sklepach, urzędach, instytucjach. (przygotowanie uczniowie LO, nauczyciele)

06.12 wtorek: Spotkanie z rodzicami uczniów SP w Bukowskiej Woli i wspólne przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci. Akademia na temat „Święty Mikołaj lasem wędruje” z uczestnictwem Mikołaja. Ogłoszenie zbiórki produktów żywnościowych, zabawek, książek, datków pieniężnych dla potrzebujących.

07.12. środa : Zbiórka żywności zabawek, książek, datków pieniężnych dla potrzebujących. Przygotowanie paczek świątecznych przez Samorząd szkolny, Harcerzy, Młodzieżową drużynę pożarniczą dla potrzebujących z powiatu miechowskiego.

08.12 czwartek : Spotkanie integracyjne z uczniami i wychowawcami Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Zagorzycach. Warsztaty plastyczno-muzyczne. Poczęstunek wręczenie upominków przybyłym gościom.

09.02 piątek : Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy plakat o tematyce wolontariackiej, wystawa prac i happening.

janman on 3 listopada 2011

Kurs komputerowy dla sołtysów z gminy miechowskiej który odbywa  się w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS pn. „Sołtys – lokalny lider rozwoju” realizowany jest w Szkole w Bukowskiej Woli i w Pstroszycach. Cieszy się dużym zainteresowaniem.

admin on 29 października 2011

21.10.2011  w ramach programu „Odblaskowa Szkoła” uczniowie Szkoły Podstawowej w Bukowskiej Woli uczestniczyli w spotkaniu z Zastępcą Naczelnika Komendy Powiatowej Policji w Miechowie- nadkom. mgr Zbigniewem Szarkiem.

Pan Naczelnik przeprowadził z uczniami pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Zwrócił  uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności podczas drogi do i ze szkoły, przy przechodzeniu przez jezdnię, a także w czasie jazdy rowerem. Poruszył również problem ograniczonego zaufania do obcych. Uczestnicy  zadawali dużo pytań, wszystko ich interesowało. Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające.

Na zakończenie Naczelnik rozdał dzieciom odblaskowe naklejki, które sprawią, że będą lepiej widoczni i bezpieczniejsi podczas poruszana się po jezdni.

Ponadto w szkole rozpoczął się dwu tygodniowy konkurs -„Jestem Bezpieczny w ruchu drogowym”. Uczniowie, którzy w ciągu tego okresu będą codziennie nosić elementy odblaskowe, w które zostali wyposażeni, maja możliwość wygrać konkurs i uzyskać atrakcyjne nagrody.

admin on 25 października 2011

Uczniowie naszej szkoły od klasy I do VI zostali zaopatrzeni kamizelki odblaskowe a dzieci z oddziału przedszkolnego otrzymały maskotki odblaskowe. Szkoła postanowiła wyposażyć wszystkich uczniów w elementy odblaskowe aby byli widoczni a to znaczy bezpieczniejsi w czasie poruszania się na drodze. Dla przyzwyczajenia uczniów do noszenia bezpiecznego ubrania zorganizowaliśmy konkurs polegający na jak najczęstszym korzystaniu z wymienionych kamizelek. Nagrody zapewnił dyrektor szkoły.

admin on 12 października 2011

P101011_08.32.jpg10.10.11 w Szkole Podstawowej w Bukowskiej Woli odbyło się przedstawienie profilaktyczno-edukacyjne pt.”Śpiąca królewna”. Przedstawienie jest częścią programu „Odblaskowa szkoła”, w którym po raz kolejny bierzemy udział. Spektakl kierowany był do uczniów klas młodszych (0 –IV), a jego główne przesłanie to zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na jezdni. Do młodszych dzieci taka forma przekazu trafia najlepiej, a humorystyczne przedstawienie problemu na pewno na długo zapadnie im w pamięci.

We wrześniu wychowawcy wszystkich klas przeprowadzili pogadanki związane z programem, odbyło się spotkanie klas młodszych z policjantem, powstały gazetki klasowe i ogłoszony został konkurs plastyczny o tej tematyce.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach projektu będzie akcja promująca noszenie elementów odblaskowych ( opasek, kamizelek) w które dzieci zostały zaopatrzone w zeszłym roku szkolnym.  Po podsumowaniu zwycięska klasa otrzyma specjalny certyfikat. Będą też nagrody indywidualne.